Våra tjänster

Trädfällning & Trädvård

Tjänster vi tillhandahåller

Alla uppdrag börjar med att jag kommer och tittar på de träd som ni vill ha hjälp med. Vi kommer överens om vad ni vill ha gjort. Jag gör en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att utföra arbetet och hur lång tid det kommer att ta. Efter några dagar skickar jag en skriftlig offert. Självklart kostar inte offerten något. Godkänner ni offerten planerar vi ett datum för att sätta igång arbetet. Det kan vara klokt att be flera olika aktörer om offert då alla har olika förutsättningar att utföra arbetet. Någon kan plocka ner trädet med skördare andra kan klättra och fälla trädet bit för bit. Detta kan innebära olika fördelar beroende på vad ni tycker är viktigt. Är du privatperson finns det möjlighet att göra RUT-avdrag för arbetskostnaden vid trädfällning, beskärning, stubbfräsning och flisning. Vi tar hand om allt som rör avdraget.

 • Trädvård som t ex beskärning

 • Ekonomisk värdering av träd

 • Trädfällning

 • Riskbedömning av träd enligt TRAQ

 • Trädinventering

 • Skydd av träd vid byggarbetsplatser

 • Plantering av träd

Bra att tänka på innan ni beslutar vad ni vill ha gjort med trädet.

 • Varför vill ni åtgärda trädet?
 • Måste trädet bort eller skulle det räcka att beskära det?
 • Hade trädet tät krona och friska löv/barr under senaste sommaren?
 • Vad vill ni göra med trädet efter det är fällt?
 • Finns det hinder på marken som kan flyttas undan innan arbetet utförs?
 • Vill ni ha stubben bortfräst efter att vi fällt trädet?

Beskärning

Ibland kan det räcka att beskära trädet. Vi vet hur det ska göras.

Sektionsfällning

När trädet inte kan fällas från marken kan vi klättra upp och ta ner trädet bit för bit.

Skadade och sjuka träd

Vi kan även hjälpa er med skadade, stormfällda och sjuka träd. I vissa situationer kan vår specialistkunskap behövas för att säkra farliga träd.

Mall

Lägg till text

Mall

Lägg till text

Mall

Lägg till text

Kontakta oss

Företaget är fullt försäkrat och vi utför bara arbeten vi har kompetens för. Behöver du akut hjälp?

Ring 073-054 74 95